Friday, 6 January 2012

IDGHAM MUTAJANISAIN- إدغام متجانسين

ERTI:

PERTEMUAN DUA HURUF YANG BERSAMAAN PADA MAKHRAJ TETAPI BERLAINAN PADA SIFAT

HUKUM BACAAN:

WAJIB DIIDGHAMKAN IAITU DENGAN MEMASUKKAN HURUF YANG SUKUN KEPADA HURUF YANG BERBARIS SEHINGGA MENJADI HURUF YANG BERTASHDID.

HURUF-HURUF IDGHAM MUTAJANISAIN

ب برتمو م : DALAM SURAH HUUD AYAT: 42

 ت برتمو د : DALAM SURAH AL-A'RAF AYAT: 189

ت برتمو ط : DALAM SURAH ANNISA' AYAT :113

ث برتمو ذ : DALAM SURAH AL-'A'RAF AYAT: 176

د برتمو ت : DALAM SURAH AL-'AN'AM AYAT: 94

ط برتمو ت : DALAM SURAH AL-MA'IDAH AYAT: 28

ذ برتمو ظ : DALAM SURAH ANNISA' AYAT: 64

1 comment: