Saturday, 24 December 2011

SOALAN-SOALAN: IDGHAM MUTAQARIBAIN

  1. APAKAH ERTI IDGHAM MUTAQARIBAIN ?
  2. TULIS PASANGAN HURUF-HURUF IDGHAM MUTAQARIBAIN
  3. TULISKAN CONTOH AYAT BAGI IDGHAM MUTAQARIBAIN

No comments:

Post a Comment